AMAÇ

Eşitlik Çalışmaları Derneği’nin (EÇD) amacı başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda eşitsizliğin meşru görülmesini engellemek, eşitsizliğin yarattığı zararı ortadan kaldırmak ve telafi etmek, eşitsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapmak, eşitlikle ilişkili tüm yasal hakların kullanılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve eşitsizliğe maruz bırakılanlar arası dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur.