“Politikada İyilik Hali” temaları atölye çalışmalarımız tamamlandı. Rosa Lüksemburg Vakfı tarafından desteklenen KADAV ortaklığıyla yürütülen projede, Türkiye’nin politik iklimi nedeniyle ortaya çıkan yıpranma, izolasyon, ve/ya politikaya mesafelenme gibi meseleleri politik iyilik hali (political well-being) perspektifi içerisinde ele aldık. Rehberimiz Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Eşitlik Çalışmaları Derneği olarak, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile yürüttüğümüz “Van’da mültecilere yönelik hak ihlallerinin önlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında hazırladığımız ön raporu ilginize sunuyoruz.

Derneğimizin de bileşeni olduğu Van Mülteci Dayanışma Ağı Van’da yaptığı incelemeler sonucunda raporumuzu Tükçe, İngilice ve Farsça olmak üzere 3 dilde yayınladık. 

hakkımızda

Gerçekten eşit bir dünya için…

İnsanlar günlük yaşamın çeşitli alanlarında eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya… Kadınlar, gençler, engelliler, göçmenler, işçiler… 

hedefler
Daha yaşanılabilir bir dünya için…

“Toplumsal cinsiyet ideolojisi sadece kadınlık hakkında bir iddiayı oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda erkeklik kavramlarını da şekillendirir.” 
Patricia Hill Collins

1.

ÖZGÜRLÜK

EÇD, eşitsizliklere karşı evrensel hak ve özgürlükler temelinde mücadele yürütür, bu mücadeleyi bilimsel düşünce ve pratiklere uygun bilgi ve deneyime dayandırır.

2.

BAĞIMSIZLIK

Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

3.

BARIŞ

Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüş, ekonomik durum ve sosyal statü, yaş, engellilik durumu, eğitim düzeyine dayalı ayrımcılığa karşıdır. Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır, barış ve çeşitlilik için çalışır.

4.

ŞİDDETE KARŞI

Şiddete tolerans gösterilmez. Kadın ve LGBTİ+’lardan gelen, şiddete maruz bırakıldıklarına dair herhangi bir beyan, esas alınır. Kimse maruz kaldığı şiddeti belgelemek zorunda bırakılmaz.

5.

FEMİNİZM

Çalışmalarını feminist yöntemlerle yürütür, kolektif çalışmaya dayalı bir örgütlenme anlayışını benimser.

6.

YAŞAM HAKKI

Yeryüzündeki tüm canlıların adil koşullarda yaşama hakkına inanır ve her türlü tahakküm ilişkisini sorgular.

Geleceği bugünden kurmak için…

İncelikli ve siyaseten dayatılmış bir performansın sonucu olan toplumsal cinsiyet adeta bir “gösteri”dir; bölünmelere, kendine dönük parodiye, özeleştiriye ve doğalın abartılı bir şekilde sergilenmesine açık olan bir gösteridir.

JudIth Butler

Bir devletin tüm vatandaşları eşit derecede güçlü olamazlar, ancak eşit derecede özgür olabilirler. 

VoltaIre